WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5614-11-2019         56

Fas Koruma Önlemi Soruşturması Hk. (DEMİR Ve Çelikten Tüp Ve Borular)

 


 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan ve Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen;

Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın İnternet sitesinde 27.09.2019 tarihinde yayımlanan 21/19 sayılı kamuoyu duyurusunda, Faslı "Industube,Batıfer ve Longofer" firmalarının başvurusu üzerine "demir ve çelikten tüp ve borular" (7305 .31.10.00; 7305.31.99.00; 7305.39.10.00; 7305.39.99.00; 7306.19.10.90; 7306.19.99.00; 7306.30.10.99; 7306.30.99.00; 7306.50.10.90;7306.50.99.00; 7306.61.10.00; 7306.61.90.00; 7306.69.10.00; 7306.69.99.00; 7306.90.10.90; 7306.90.99.00 Fas Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 7 Ekim 2019 tarihinde korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği açıklanmıştır.

Yazıda devamla, bu karara istinaden söz konusu ürünlere 200 gün süre ile % 25 oranında ek vergi uygulanacağı belirtilmekte olup, anılan soruşturmanın açılacağına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan bildirime göre, geçici korunma önlemine ilişkin kararın Fas'ın resmi gazetesinde yayımlandığı günü takip eden gün yürürlüğe gireceği kaydedilmiştir.

Bu itibarla, konu hakkında Odamız üyesi tüm ilgililere duyurulur.

Duyuru metni için tıklayınız