WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5630-10-2019         81

2020 Yılı İthalat Rejimi Çalışmaları

 


 

 

TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen;


 

 

- 2019 yılı İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Tebliğlerinin 29.11.2018 tarih ve 30640 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği,

- 2020 yılına yönelik ithalat Rejimi hazırlık çalışmalarına başlandığı ve bu kapsamda gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, 2020 yılı İthalat Rejimi hakkındaki Odamızın görüş, öneri ve değerlendirmelerinin 1 Kasım 2019 tarihine kadar TOBB'a iletilmesi istenmektedir.

2020 İthalat rejimi hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin TOBB' ye iletilmek üzere1 Kasım 2019 Cuma günü Saat 14.00'e kadar oftso@tobb.org.tr email adresi üzerinden Odamıza bildirilmesini rica ederiz.

Duyuru metni için tıklayınız