WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5604-05-2020         32

U-Net Otomasyon Sisteminde Güncelleme

 

TOBB’dan alınan yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazısına atıfla, “Bakanlık otomasyon kayıtlarının incelendiği, yapılan inceleme neticesinde KTY’nin 14.maddesinin yirmi birinci fıkrası gereğince U-NET otomasyon sisteminde iptal kaydı oluşturulmuş olan yetki belgeleri için otomasyon sistemindeki mevcut iptal kayıtlarının kaldırıldığı, yine anılan yetki belgeleri için asgari kapasite kaybına ilişkin sağlanmayan gün sayısının ise ilgili talimat çerçevesinde 01.03.2020 tarihi esas alınmak suretiyle Bakanlık U-Net Otomasyon Sisteminde güncellendiği belirtilerek, konunun ilgili firmalara intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.” denilmektedir.


 

Duyuru metni için tıklayınız