WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5604-05-2020         33

TMGD Muafiyeti

 


 

TOBB’dan alınan 29.04.2020 tarih ve 4019 sayılı yazı ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Genel Kurallar başlıklı 5.Maddesinin 6.Fıkrası kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Onayıyla yayımlandığı belirtilmiştir.


 

 

Duyuru metni için tıklayınız