WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5622-07-2020         36

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Cosme)" kapsamında, "Çin'de AB KOBİ Yardım Merkezi (EU SME Centre in China)" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 15 Eylül 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, ekte yer alan bilgi notunda paylaşılan internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Duyuru metni için tıklayınız