WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5624-11-2020         34

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartların düzenlendiği 'İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' yayımlanmıştır.

Ancak T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan geri bildirimler doğrultusunda ilgili Yönetmeliğin güncellenmesine ilişkin çalışmalara başlanmış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce taslak yönetmelik hazırlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik Taslağı ekte tarafınıza sunulmakta olup, varsa görüş ve önerilerinizi yine ekte bulunan Görüş Bildirme Formu vasıtasıyla en geç 25 Kasım 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar oftso@tobb.org.tr adresine iletmenizi rica eder,

Bilgilerinize sunarız.

Duyuru metni için tıklayınız