WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5631-12-2020         25

Demir Çelik İşbirliği İmkanları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 30.12.2020 tarih 11460 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı'nın 29.12.2020 tarihli ve 00060192683 sayılı yazısına istinaden;

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında, Karakas Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Venezuela devlet madencilik şirketleri grubu CVG (Corporacion Venezolana de Guayana) Başkanı Pedro Maldonado ile bir toplantı gerçekleştirildiği, toplantıda kendi tesislerinde ürettikleri ve demir çelik üretiminde kullanılan Sıcak Briket Demir (HBI) ve Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) ürünlerini Türkiye'ye uygun koşullarda satabileceklerini, ayrıca sahip oldukları demir pelet üretim tesislerinden birinci hatta yenileme yatırımına ve ikinci hattın da kurulumu için yatırıma ihtiyaçları olduğunu belirterek söz konusu tesisleri Türk yatırımcılarla birlikte tamamlayarak ortak üretim yapabileceklerini açıkladığı bildirilmektedir. Söz konusu HBI ve DRI ürünleri ile yatırım projeleri hakkında CVG tarafından Karakas Müşavirliğimize sunulan bilgiler ekte gönderilmekte olup Venezuela'dan HBI ve DRI ürünleri almak veya ülkede yatırım yapmak suretiyle ortak üretim yapmak isteyen ilgili demir çelik firmalarımızın Müşavirliğimize (karakas@ticaret.gov.tr) yönlendirilmeleri gerektiği kaydedilmektedir.

Detaylı bilgi

Duyuru metni için tıklayınız