WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5623-02-2021         40

Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 18.02.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 1619 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında "Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi" ihale çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Detaylı Bilgi

 

Duyuru metni için tıklayınız