WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5625-02-2021         51

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

"Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" taslağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilmiştir. Söz konusu taslak ve görüş bildirme formu https://www.tobb.org.tr ana sayfasında "Tobb Birimleri" başlığı "Sektörler ve Girişimcilik Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme" bölümünde yer almaktadır. Taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin görüş işleme formuna işlenmek suretiyle en geç 10.03.2021 tarihi saat 15.00'e kadar Odamıza bildirilmesi gerekmektedir.

Duyuru metni için tıklayınız