WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5623-02-2021         41

2021/5 Sayılı Genelge Hakkında

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir.

Detaylı Bilgi

Duyuru metni için tıklayınız