WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5630-03-2021         55

UBAK ÇALIŞTAYI HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden tarafımıza iletilen yazıya göre, UBAK izin belgesi dağıtım kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla – COVID-19 salgını da dikkate alınarak video konferans yöntemiyle- Birliğimiz koordinasyonunda UBAK Çalıştayı düzenlenecektir.

Bu kapsamda, 20 Nisan 2021 tarihinde saat 14:00’de gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu Çalıştayın daha verimli olabilmesini teminen UBAK belgelerine ilişkin görüş, talep ve soruların 6 Nisan 2021 tarihine kadar ilgili Bakanlığa iletilmek üzere Birliğimize gönderilmesi ve Çalıştaya katılacak olan Odamız üyesi katılımcıların isim ve iletişim bilgilerinin (e-posta adresleri) 06.04.2021 tarihine kadar odamıza iletilmesi gerekmektedir.

Duyuru metni için tıklayınız