WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5622-03-2021         39

Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği Taslağı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarında etkinliğin artırılması ve uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen "Çevre İzin ve Lisans Uygulamalarının İyileştirilmesi Projesi"nin tamamlandığı bildirilmekte olup, proje çıktıları olarak taslak Ek-1 ve Ek-2 kapsam listeleri oluşturulduğu ve idari hükümlerinde bir takım düzenlemelere gidildiği ifade edilmektedir.

 

"Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı", ek liste taslağı ve görüş bildirme formu https://ced.csb.gov.tr/taslak-yonetmelikler-tebligler-kriterler-i-476 adresinde yer almaktadır.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerin TOBB'a iletilmek üzere, gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak ve aynı adreste yer alan "Görüş İşleme Formu"na işlenerek, 25.03.2021 tarihine kadar Odamıza (E-posta: oftso@tobb.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Duyuru metni için tıklayınız