WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5613-07-2021         26

Türk-Rus 17. Dönem KEK Toplantısı, 28- 30 Temmuz 2021

Sayın Üyemiz,

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 09.07.2021 tarihli yazısına istinaden,
İlgi yazıda, Türk-Rus 17. dönem KEK Toplantısı'nın 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde Rusya'da
gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 16 Temmuz 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (oftso@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Duyuru metni için tıklayınız