WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5620-03-2020         318

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI- Vergi ve SGK Primleri

-

Belirlenen sektörlerde sağlayacak  SGK primleri ve KDV ertelemeleriyle, maliyetler  düşürülecek, reel sektör  desteklen meye devam edilecek