OFTSO

AKREDİTASYON SİSTEMİ

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin

yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin

artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın

sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Birliğimiz, EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği’nin işbirliği çerçevesinde

İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda

Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Odalar Birliği ile

birlikte yürütmüştür.

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2005 yılından itibaren de Birliğimiz tarafından

yürütülmektedir.

Bu süre zarfında Borsalardan gelen yoğun istek üzerine, 2008 yılında yapılan çalışmalar

sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiştir. 2008 yılından itibaren de sistemin adı TOBB

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak değiştirilmiştir.

2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve

İngiltere Odalar Birliğinin hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar

tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Odalar Birliği ve Birliğimiz uzmanları

9 ay süren bir çalışma yapmış, bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu”

yayınlanmıştır.

Bugüne kadar, 9 Dönemde 110 Oda ve 42 Borsa olmak üzere toplam 152 Oda/Borsa akredite

edilmiştir. 10. Dönem 40 Oda/Borsamızın ve 11. Dönem 29 Oda/Borsamızın akreditasyon

çalışmalarına ise halen devam edilmektedir.


Odamız 2013yılında almış olduğu olduğu TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistem Belgesi ile 2007 yılında almış olduğu ve son olarak yine 2013 yılında 3 yıllığına yenilemiş olduğu TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile kaliteli ve akredite hizmetlerine devam etmektedir.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası