OFTSO

Misyonumuz

  • Mevzuat ile belirlenen tüm hizmetleri etkin ve verimli biçimde sunmak.
  • Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit ederek karşılamak ve üyelerimizinkoşulsuz memnuniyetini sağlamak, 
  • Bilgi ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak sağlıklı ve hızlı hizmet vermek, 
  • Kurumsallaşmayı başarmış, çağdaş yönetim anlayışı ile üyelerimizin sorunlarının çözümünü sağlamak ve araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
  • Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi Kurumsal Yönetim İlkeleri ile üye ilişkilerinde güveni en üst seviyeye çıkarmak.
  • Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlayarak sinerji yaratmak,

Tüm bu faaliyetleri, toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen anlayış ile gerçekleştirmektir.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası