OFTSO

Bilgi İşlem Politikası

Odamızın Bilişim Teknolojileri; bilgisayarlarını, terminallerini, yazıcılarını, ağlarını, modemlerini, internet ve web sistemlerini, telefon sistemlerini ve ilgili ekipmanı olduğu kadar yazılımı, sahibi olduğu, yönettiği ya da elde tutuğu herhangi bir muhafaza ortamında bulunan veri dosyalarını ya da dokümanları da içeren sistemlerden oluşur.

Odamız önümüzdeki 3 yıl içinde   araştırma ve yönetsel fonksiyonlar için temel önemi  olan bilgi iletişimi, depolanması, işlenmesi ve güvenliği için  yeni teknolojilerin kullanılarak oluşabilecek risklere karşı önlem almayı ve sürdürülebilir bir sistem kurmayı politika olarak benimsemiştir.  

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası