OFTSO

Sosyal Sorumluluk Politikası

Of Ticaret ve Sanayi Odası  insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.  Sosyal sorumluluğu, kurumların hesap verebilirlikleri ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri olarak değerlendiren odamız , “sürdürülebilir ve geliştirilebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak  kabul etmektedir.

Odamız topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; üyelerimiz , çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız  ile  uyumlu  bir  işbirliği içinde yerine getirmeye özen göstermektedir.Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcamaya gönüllüyüz. Ana hedefimiz  insanların yaşam kalitesine katkıda bulunacak konularda toplumu bilinçlendirmek  ve  bu alanda toplum önderliği yapmaktır.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası