OFTSO

SGK Formları

SGK Formları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilen ve Odamız üyelerinin Odamıza kayıt tarihleri ile Odamızdan ayrılış tarihlerinin belirtildiği matbuu formdur. Ücretsiz tasdik olunur.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası