OFTSO

Yatırım Teşvik

Yeni teşvik sistemi yasası tebliği 28.07.2009 tarih ve 27302 nolu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

31 Aralık 2010’a kadar başlayan yatırımlar için geçerli olacak Teşvik Paketi’nden mevcut kişi başına milli geliri 1500 doların altındaki 49 ildeki yeni yatırımların yararlandığı 5084 sayılı Teşvik Kanunu’ndan yararlananlar geçiş yaparak yararlanabilecek. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu 2010 yılı sonunda illerin gelişmişlik düzeyini tekrar revize ederek, teşvikli bölgeleri tekrar düzenleyecek. 81 ilin 4 kategoriye ayrıldığı yeni Teşvik Sistemi’nde, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu illerinin bulunduğu ve şanslı kategori olarak adlandırılan 4. bölgede Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin illeri bulunmaktadır.

Yeni teşvik sisteminin hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1- Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
2- Rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve ar-ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak,
3- Sektörel kümelenmeyi desteklemek,
4- Desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne çıkarmak.

Teşvik sisteminin Trabzon’un da içinde bulunduğu 4. bölgedeki teşvik araçları ise aşağıdaki gibidir:
1. Vergi indirimi; Yatırımın 31.12.2010 tarihine kadar başlaması halinde, kurumlar vergisinde %60'lık yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar %90 kurumlar vergisi indirimi uygulanır. 31.12.2010 tarihinden sonra yatırımın başlaması halinde kurumlar vergisinde %25'lık yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar %80 kurumlar vergisi indirimi uygulanır.

2. SGK işveren primi desteği; Yatırımın tamamlanmasının ardından, yatırıma başlama tarihinden önceki son 6 aylık dönemde sosyal güvenlik il müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilen İŞÇİ SAYISINA İLAVE EDİLEN, istihdamlar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin ASGARİ ÜCRET düzeyindeki kısmı 7 yıl boyunca hazine tarafından ödenecektir.

3. Faiz Desteği; Talep edilmesi halinde teşvikten yararlanacak yatırımlar için kullanılacak en az bir yıl vadeli krediler için TL de 5 puan, dövizde 2 puan faiz desteği uygulanacaktır.

4. Gümrük vergisi muafiyeti; Çeşitli şartlar olmakla birlikte yurdışından yatırım için alınacak ekipman vb. alımlarında gümrük vergisi muafiyeti uygulanacaktır.

5. KDV muafiyeti; Teşvik kapsamında uygun görülen makine ve teçhizat alımlarında KDV muafiyeti uygulanacaktır.

6. Yatırım yeri tahsisi; Hazinenin uygun görmesi halinde, teşvik kapsamında desteklenecek yatırımlar için yatırım yeri tahsis edilebilir.

Yeni sistemde bazı büyük yatırımlar nerede olursa olsun desteklenecektir. Yüksek teknoloji gerektiren ve özellikle dış ticaret açığının fazla olduğu alanlardan seçilen büyük proje yatırımları kapsamındaki 12 sektör ve asgari yatırım miktarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1 - Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı. ‘Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı’ için asgari 1 milyar TL tutarındaki yatırımlar. ‘Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı’ için asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar.
2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı. Asgari 1 milyar TL tutarındaki yatırımlar. Böylelikle yeni rafineri projelerinin maliyeti düşecek.
3 - Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri.
4 - Motorlu kara taşıtları imalatı. Asgari 250 milyon TL tutarındaki otomotiv yatırımları.
5 - Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı. Asgari 50 milyon TL’lik yatırımlar.
6 - Liman ve liman hizmetleri. Asgari 250 milyon TL tutarındaki yatırımlar.
7 - Elektronik sanayi yatırımları. Asgari 1 milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar. Asgari 150 milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları. Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV ve benzeri TV üretimine yönelik yatırımlar. Asgari 50milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü (bilgi ve iletişim cihazları dahil) yatırımları.

8 - Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı. Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar.

9 - İlaç imalatı. Asgari 100 milyon Türk Lirası ve bunun üzeri ilaç üretimi yatırımları.
10 - Hava ve uzay taşıtları imalatı. Komple yeni veya asgari 50 milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar.
11 - Makine imalatı yatırımları. 50 milyon lira üzeri yatırımlar.
12 - Madencilik yatırımları.

Trabzon’unda içinde bulunduğu TR90 Bölgesinde desteklenecek sektörler ve asgari yatırım tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Sektörler ve Sektörlerin Alt Grup Listeleri İçin Tıklayınız...

1 - Madencilik ve taşocakçılığı yatırımları
1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç Asgari 500 Bin TL
2- Gıda ürünleri ve içecek imalatı
Asgari 1 Milyon TL
3-Entegre hayvancılık yatırımları
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dâhil süt inekçiliği entegre tesislerinde 300 büyük baş, büyük baş besicilik entegre tesislerinde 500 büyük baş/dönem süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 1000 küçük baş/dönem 4-Kanatlı entegre tesislerinde200.000 adet/dönem.
5-Su ürünleri yetiştiriciliği.
Asgari 500 Bin TL
6-Tekstil ürünleri imalatı.
Tekstilin aprelenmesi yatırımları için Asgari 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında Asgari 500 Bin TL
7-Giyim eşyası imalatı.
Asgari 500 Bin TL
8-Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı.
Asgari 500 Bin TL
9-Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil.
Asgari 500 Bin TL
10-Döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı.
Asgari 2 Milyon TL
11-Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı.
Selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt üretim tesisleri
12-Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı.
Sadece çimento, beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları, kireç, alçı Asgari 500 Bin TL
13-Revolverler,tabancalar ve diğer silahlar.
Asgari 500 Bin TL
14-Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı.
Asgari 2 Milyon TL
15-Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı.
Saat hariç Asgari 2 Milyon TL
16-Mobilya imalatı.
Sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç Asgari 2 Milyon TL
17-Oteller.
Asgari 3 yıldız ve üzeri
18-Öğrenci yurtları.
Asgari 100 öğrenci
19-Soğuk hava deposu hizmetleri.
Asgari 500 metrekare
20-Lisanslı depoculuk.
Asgari 1 Milyon TL
21-Eğitim hizmetleri.
Yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç Asgari 500 Bin TL
22-Hastane yatırımı, huzur evi.
Asgari 100 kişilik huzur evi.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası