OFTSO

AKREDİTASYON SİSTEMİ

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve

 hizmet  türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Birliğimiz, EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği’nin işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmüştür.

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2005 yılından itibaren de Birliğimiz tarafından yürütülmektedir.

Bu süre zarfında Borsalardan gelen yoğun istek üzerine, 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiştir. 2008 yılından itibaren de sistemin adı TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak değiştirilmiştir.

2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere Odalar Birliğinin hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar  tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Odalar Birliği ve Birliğimiz uzmanları 9 ay süren bir çalışma yapmış, bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu” yayınlanmıştır.

Bugüne kadar, 10  Dönemde 134  Oda ve 57  Borsa olmak üzere toplam 191 Oda/Borsa akredite edilmiştir.  11. Dönem  29  Oda/Borsamızın akreditasyon çalışmalarına ise halen devam edilmektedir.


Odamız 2013 yılında almış olduğu olduğu TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistem Belgesi ile  kaliteli ve akredite hizmetlerine devam etmektedir.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası