WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5610-03-2020         32

Askıya Alma Sistemi Hakkında

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 28.02.2020 tarih ve 34221550-010.99-2107 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Elektronik postada, ekte sunulan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesinin AB'den ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılmasının öngörüldüğü ve listede kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak, 2021 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda, ilgili firmaların en geç 06/03/2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına uzatma başvurusunda bulunması gerektiği açıklanmıştır.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olmaları gerektiği ifade edilerek, başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği kaydedilmiştir. Buna ilaveten askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İTHALAT:2020/18)'in incelenebileceği ve aşağıda isimleri yer alan kişilerle irtibata geçilebileceği vurgulanmıştır.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :
Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr
Burak AVCI Uzman T: 0 312 204 91 89 E: avcib@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr
Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

EK

Üyelerimize duyurulur.

Duyuru metni için tıklayınız