WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5616-11-2020         82

VERGİ/SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen Kamu İhale Kurumu'nun; "İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir." sonuç bağlamlı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

 

Duyuru metni için tıklayınız