WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5616-11-2020         80

SCADA SİSTEMİNE BAĞLANTI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda; şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin "Veri iletişim sistemi" başlıklı 29 uncu maddesi ile "SCADA kontrol merkezleri" başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte dikkatinize sunulmaktadır. 

Duyuru metni için tıklayınız