WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5607-09-2021         33

Makedonya ve Moldova STA'larında Hizmet Ticareti Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 03.09.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz ile Makedonya ve Moldova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmalarına, "hizmet ticareti" bölümlerinin eklenmesine ilişkin çalışmaların yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu ülkelerin hizmet ticareti alanında hedef ve/veya potansiyel taşıyan ülkeler olduğunun düşünüldüğü; bu nedenle müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin/verimli bir şekilde yürütülebilmesinin önem taşıdığı bilgisinin verildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, müzakere süreci için Ekte bir örneği sunulan soru formunda yer alan başlıklar kapsamındaki bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilerek bu kapsamda, müzakerelerde ele alınmasında fayda görülen sektör ve konulara ilişkin soru formundaki ilgili başlıklara yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerin 8 Eylül 2021 tarihine kadar word (.doc) dosyası olarak TOBB'a (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.

 

Duyuru metni için tıklayınız